Chức năng, nhiệm vụ, kỹ thuật tấn công, rủi ro và cách phòng tránh từng lớp trong mô hình OSI

Mô hình OSI (viết tắt của Open Systems Interconnection) là một khung tham chiếu được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) nhằm mục đích mô tả cách thức các hệ thống mạng giao tiếp với nhau. Nó chia nhỏ quá trình giao tiếp phức tạp thành bảy tầng logic riêng biệt, mỗi tầng đảm nhiệm một chức năng cụ thể.

May 27, 2024 - 05:59
May 27, 2024 - 20:54
 289
Chức năng, nhiệm vụ, kỹ thuật tấn công, rủi ro và cách phòng tránh từng lớp trong mô hình OSI

Hãy cùng đi sâu vào từng tầng của mô hình OSI:

1. Tầng Vật lý (Physical Layer):

 • Nằm ở lớp thấp nhất, chịu trách nhiệm truyền tải tín hiệu bit qua môi trường truyền dẫn như cáp đồng, cáp quang,sóng vô tuyến,...
 • Bao gồm các thiết bị như: card mạng, cáp, hub, switch, router,...

Đọc thêm: Chức năng, nhiệm vụ, hình thức tấn công, rủi ro và cách phòng tránh tầng Vật lý (Physical Layer)

2. Tầng Liên kết Dữ liệu (Data Link Layer):

 • Chịu trách nhiệm truyền dữ liệu không bị lỗi giữa các thiết bị trên cùng một mạng LAN hoặc MAN.
 • Sử dụng các địa chỉ MAC để định danh thiết bị.
 • Gồm các giao thức như: Ethernet, Token Ring, PPP,...

Đọc thêm: Chức năng, nhiệm vụ, hình thức tấn công, rủi ro và cách phòng tránh tầng Liên kết Dữ liệu (Data Link Layer)

3. Tầng Mạng (Network Layer):

 • Quản lý việc định địa và định tuyến dữ liệu giữa các mạng khác nhau.
 • Sử dụng địa chỉ IP để định danh các thiết bị.
 • Gồm các giao thức như: IP, ICMP, RIP, OSPF,...

Đọc thêm: Chức năng, nhiệm vụ, hình thức tấn công, rủi ro và cách phòng tránh tầng Mạng (Network Layer)

4. Tầng Giao vận (Transport Layer):

 • Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy giữa các ứng dụng trên hai máy chủ khác nhau.
 • Chia nhỏ dữ liệu thành các gói tin, đảm bảo thứ tự và kiểm soát lỗi.
 • Gồm các giao thức như: TCP, UDP, SCTP,...

Đọc thêm: Chức năng, nhiệm vụ, hình thức tấn công, rủi ro và cách phòng tránh Tầng Giao vận (Transport Layer)

5. Tầng Phiên (Session Layer):

 • Quản lý việc thiết lập, duy trì và kết thúc phiên giao tiếp giữa các ứng dụng.
 • Đồng bộ hóa dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
 • Gồm các giao thức như: NFS, RPC, SMB,...

Đọc thêm: Chức năng, nhiệm vụ, hình thức tấn công, rủi ro và cách phòng tránh Tầng Phiên (Session Layer)

6. Tầng Trình diễn (Presentation Layer):

 • Xử lý các vấn đề về định dạng dữ liệu, mã hóa và mã hóa dữ liệu.
 • Dịch dữ liệu giữa các định dạng khác nhau để các ứng dụng có thể hiểu được.
 • Gồm các giao thức như: ASCII, EBCDIC, JPEG, MPEG,...

Đọc thêm: Chức năng, nhiệm vụ, hình thức tấn công, rủi ro và cách phòng tránh Tầng Trình diễn (Presentation Layer)

7. Tầng Ứng dụng (Application Layer):

 • Cung cấp các dịch vụ mạng cho người dùng cuối như: truy cập web, gửi email, truyền file,...
 • Gồm các giao thức như: HTTP, FTP, SMTP, POP3,...

Đọc thêm: Chức năng, nhiệm vụ, hình thức tấn công, rủi ro và cách phòng tránh Tầng Ứng dụng (Application Layer)

Cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow