Bản cập nhật Windows Server KB5039227 và KB5039217 mới khắc phục sự cố LSASS

Microsoft đã phát hành các bản cập nhật tích lũy Windows Server 2022 KB5039227 và Windows Server 2019 KB5039217 với các bản vá bảo mật và sửa lỗi cho nhiều lỗi khác nhau. Các bản cập nhật này là bắt buộc vì chúng là một phần của Patch Tuesday tháng 6 năm 2024 của Microsoft và chứa các bản cập nhật bảo mật cho 51 lỗ hổng bảo mật.

Jun 12, 2024 - 18:52
Jun 12, 2024 - 19:01
 70
Bản cập nhật Windows Server KB5039227 và KB5039217 mới khắc phục sự cố LSASS

Bản cập nhật Windows Server KB5039217

Bản cập nhật Windows Server 2019 KB5039217 có ba thay đổi hoặc sửa lỗi, bao gồm sửa lỗi gây ra sự cố khiến quá trình LSASS bị treo và khởi động lại máy chủ sau khi cài đặt các bản cập nhật tháng 4 năm 2024.
Ba thay đổi trong KB5039217 bao gồm:
Bản cập nhật này ảnh hưởng đến phiên bản của curl.exe trong Windows. Phiên bản mới nhất là 8.7.1.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến lsass.exe, khiến nó ngừng phản hồi. Sự cố này xảy ra sau khi bạn cài đặt các bản cập nhật bảo mật tháng 4 năm 2024 trên các máy chủ Windows.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến lsass.exe, khiến nó bị rò rỉ bộ nhớ. Sự cố này xảy ra trong quá trình gọi Remote Protocol của Local Security Authority (Domain Policy) (LSARPC).
Microsoft cho biết không có vấn đề đã biết nào trong bản cập nhật này.
Bản cập nhật Windows Server 2022 KB5039227
Bản cập nhật Windows Server 2022 KB5039227 bao gồm các sửa lỗi trên cũng như thêm mười ba sửa lỗi và thay đổi khác dưới đây:
New! Bản cập nhật này ảnh hưởng đến Server Message Block (SMB) qua Quick UDP Internet Connections (QUIC). Nó bật tính năng xác thực chứng chỉ khách hàng SMB qua QUIC. Quản trị viên có thể sử dụng nó để giới hạn các khách hàng có thể truy cập vào máy chủ SMB qua QUIC. Để biết thêm thông tin, xem Cấu hình quyền truy cập khách hàng SMB qua QUIC trong Windows Server.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến Outlook và OneNote. Chức năng tìm kiếm của chúng ngừng hoạt động khi bạn sử dụng Azure Virtual Desktop (AVD).
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến Windows Hello for Business. Bạn không thể sử dụng nó để xác thực vào Entra ID trên một số ứng dụng khi bạn sử dụng Web Access Management (WAM).
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến tài khoản Microsoft Entra ID. Các thiết bị không thể xác thực lần thứ hai sau khi cài đặt bản cập nhật Windows ngày 13 tháng 11 năm 2023.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến Microsoft Edge. Giao diện người dùng sai đối với tùy chọn Internet Data Settings.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến Storage Spaces Direct (S2D) và Remote Direct Memory Access (RDMA). Khi bạn sử dụng chúng với SMBdirect trong mạng của mình, các mạng này bị lỗi và bạn mất khả năng quản lý các cụm.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến Containers. Chúng không tiến qua trạng thái “ContainerCreating”.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề có thể ngăn hệ thống của bạn tiếp tục từ chế độ hibernate. Sự cố này xảy ra sau khi bạn bật BitLocker.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến Windows Defender Application Control (WDAC). Vấn đề này sao chép các chính sách WDAC không được ký lên phân vùng đĩa Extensible Firmware Interface (EFI), phân vùng này được dành riêng cho các chính sách đã ký.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến Enhanced Fast Reconnect. Nó bị lỗi khi bạn sử dụng nó với các nhà cung cấp giao thức remote desktop (RDP) bên thứ ba.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến Remote Desktop Session Host (RD Session Host). Xảy ra tình trạng deadlock khi một số lượng lớn người dùng đăng nhập.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến dsamain.exe. Nó ngừng phản hồi khi Knowledge Consistency Checker (KCC) chạy các đánh giá.
Bản cập nhật này sửa một vấn đề ảnh hưởng đến kernel stack. Nó có thể bị tràn. Do đó, các máy ảo có thể tắt đột ngột.
Trong khi không có vấn đề đã biết nào trong bản cập nhật Windows Server 2019, bản cập nhật cho Windows Server 2022 tiếp tục hiển thị thông báo lỗi 0x80070520 khi cố gắng thay đổi ảnh hồ sơ của bạn.
Nguồn: BleepingComputer

Cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow