So sánh 6 nền tảng NAS (Network Attached Storage) mã nguồn mở

Các nền tảng NAS (Network Attached Storage) mã nguồn mở như FreeNAS, openmediavault, Rockstor, Openfiler, NAS4Free và Amahi cung cấp các giải pháp linh hoạt cho việc quản lý và lưu trữ dữ liệu mạng. Dưới đây là so sánh chi tiết về các nền tảng NAS đáng chú ý hiện nay và được sắp xếp theo tính linh hoạt khi sử dụng:

May 28, 2024 - 01:38
 791
So sánh 6 nền tảng NAS (Network Attached Storage) mã nguồn mở

1. FreeNAS (TrueNAS CORE)

FreeNAS, nay là TrueNAS CORE là một hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên FreeBSD, được thiết kế để xây dựng và quản lý các thiết bị lưu trữ mạng. TrueNAS được đánh giá cao nhất về độ linh hoạt nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của hệ thống tệp ZFS và khả năng mở rộng qua plugin và ảo hóa. Hệ thống này cung cấp nhiều tính năng tiên tiến như snapshot, kiểm tra toàn vẹn dữ liệu, và hỗ trợ High Availability, làm cho nó phù hợp cho cả môi trường gia đình lẫn doanh nghiệp.

Tính năng nổi bật

 • ZFS File System: Hỗ trợ hệ thống tệp ZFS, nổi tiếng với tính năng snapshot, kiểm tra toàn vẹn dữ liệu, và khả năng mở rộng.
 • Virtualization: Hỗ trợ ảo hóa thông qua bhyve và Jail.
 • Plugins: Hỗ trợ nhiều plugin như Plex, Nextcloud, và Transmission.
 • Replication & Backup: Khả năng sao lưu và nhân bản dữ liệu mạnh mẽ.
 • High Availability: Hỗ trợ High Availability (HA) trong phiên bản TrueNAS Enterprise.

Ưu điểm

 • ZFS Support: ZFS là một trong những hệ thống tệp tiên tiến nhất, cung cấp tính năng bảo vệ dữ liệu và hiệu năng cao.
 • Plugin Ecosystem: Nhiều plugin có sẵn giúp mở rộng tính năng dễ dàng.
 • Community Support: Cộng đồng hỗ trợ lớn và tài liệu phong phú.

Nhược điểm

 • Resource Intensive: Yêu cầu phần cứng mạnh mẽ để hoạt động hiệu quả.
 • Complexity: Có thể phức tạp đối với người dùng mới làm quen.

2. Rockstor

Rockstor là một hệ điều hành NAS mã nguồn mở dựa trên CentOS, sử dụng hệ thống tệp Btrfs để quản lý và bảo vệ dữ liệu.. Rockstor đứng thứ hai về độ linh hoạt nhờ vào sự hỗ trợ của hệ thống tệp Btrfs và tích hợp Docker, cho phép người dùng triển khai và quản lý nhiều ứng dụng khác nhau. Rockstor cung cấp khả năng snapshot, kiểm tra toàn vẹn dữ liệu và dễ dàng mở rộng qua plugin.

Tính năng nổi bật

 • Btrfs File System: Hỗ trợ hệ thống tệp Btrfs với snapshot, kiểm tra toàn vẹn dữ liệu và khả năng mở rộng.
 • Docker Integration: Tích hợp Docker để triển khai ứng dụng dễ dàng.
 • Web Interface: Giao diện web thân thiện và dễ sử dụng.
 • Replication & Backup: Hỗ trợ sao lưu và nhân bản dữ liệu.
 • Plugins: Hỗ trợ nhiều plugin để mở rộng tính năng.

Ưu điểm

 • Btrfs Support: Btrfs cung cấp nhiều tính năng tiên tiến như snapshot và kiểm tra toàn vẹn dữ liệu.
 • Ease of Use: Giao diện web đơn giản và dễ cấu hình.
 • Docker Support: Dễ dàng triển khai các ứng dụng và dịch vụ thông qua Docker.

Nhược điểm

 • Resource Usage: Cần phần cứng tương đối mạnh để hoạt động hiệu quả.
 • Limited Community: Cộng đồng nhỏ hơn so với FreeNAS và openmediavault.

3. Openmediavault (OMV)

Openmediavault là một hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Debian, thiết kế để quản lý NAS dễ dàng qua giao diện web.. Openmediavault cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình và hỗ trợ nhiều loại hệ thống tệp và dịch vụ mạng. Hệ thống này có giao diện web thân thiện và hỗ trợ nhiều plugin, bao gồm cả Docker, làm tăng khả năng mở rộng và linh hoạt của nó.

Tính năng nổi bật

 • Web Interface: Giao diện web thân thiện và dễ sử dụng.
 • Plugin System: Hệ thống plugin phong phú như Docker, Plex, và rsync.
 • File Systems: Hỗ trợ nhiều hệ thống tệp như EXT4, Btrfs, và ZFS.
 • Backup Solutions: Hỗ trợ nhiều giải pháp sao lưu như rsync, RSnapshot.
 • Network Protocols: Hỗ trợ nhiều giao thức mạng như SMB/CIFS, FTP, NFS.

Ưu điểm

 • Ease of Use: Giao diện người dùng thân thiện và dễ cấu hình.
 • Flexibility: Hỗ trợ nhiều loại hệ thống tệp và dịch vụ mạng.
 • Lightweight: Ít tiêu thụ tài nguyên hơn so với FreeNAS.

Nhược điểm

 • Less Mature: Một số tính năng có thể không mạnh mẽ như FreeNAS.
 • Limited ZFS Integration: Hỗ trợ ZFS nhưng không đầy đủ như FreeNAS.

4. NAS4Free (XigmaNAS)

NAS4Free, nay được gọi là XigmaNAS, là một hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên FreeBSD, cung cấp các giải pháp lưu trữ mạng. NAS4Free, nay là XigmaNAS, cung cấp độ linh hoạt tương đối cao với hỗ trợ ZFS và nhiều giao thức mạng. Tuy nhiên, giao diện người dùng kém hiện đại hơn và có thể phức tạp trong quản lý và cấu hình, làm giảm độ linh hoạt so với FreeNAS và openmediavault.

Tính năng nổi bật

 • ZFS File System: Hỗ trợ ZFS tương tự như FreeNAS.
 • Web Interface: Giao diện quản lý qua web.
 • Various Network Protocols: Hỗ trợ nhiều giao thức mạng như CIFS/SMB, FTP, NFS, iSCSI.
 • Embedded Version: Có phiên bản nhúng để chạy trên phần cứng nhỏ gọn.

Ưu điểm

 • ZFS Support: Tính năng ZFS đầy đủ với snapshot và kiểm tra toàn vẹn dữ liệu.
 • Compact Version: Có thể cài đặt trên các thiết bị phần cứng hạn chế tài nguyên.
 • Community Driven: Được cộng đồng phát triển và duy trì.

Nhược điểm

 • User Interface: Giao diện người dùng kém hiện đại hơn so với FreeNAS và OMV.
 • Complexity: Cấu hình và quản lý có thể phức tạp đối với người dùng mới.

5. Openfiler

Openfiler là một hệ điều hành NAS và SAN (Storage Area Network) mã nguồn mở, dựa trên Linux, hỗ trợ lưu trữ cấp doanh nghiệp. Openfiler cung cấp nhiều tính năng cấp doanh nghiệp như hỗ trợ iSCSI và tích hợp LDAP/AD, nhưng thiếu sự phát triển và cập nhật thường xuyên, làm giảm khả năng mở rộng và linh hoạt của nó so với các hệ thống khác. Tuy nhiên, nó vẫn là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai cần các tính năng SAN và quản lý truy cập chi tiết.

Tính năng nổi bật

 • iSCSI Target: Hỗ trợ iSCSI để thiết lập SAN.
 • File Systems: Hỗ trợ nhiều hệ thống tệp như EXT3, XFS, và JFS.
 • Access Control: Quản lý quyền truy cập chi tiết dựa trên LDAP, Active Directory.
 • Replication & Backup: Hỗ trợ sao lưu và nhân bản dữ liệu.
 • Web Interface: Giao diện quản lý qua web.

Ưu điểm

 • Enterprise Features: Hỗ trợ nhiều tính năng cấp doanh nghiệp như iSCSI, LDAP/AD integration.
 • Flexibility: Hỗ trợ nhiều hệ thống tệp và giao thức lưu trữ.
 • Web Management: Giao diện web dễ sử dụng để quản lý.

Nhược điểm

 • Complexity: Có thể phức tạp đối với người dùng không có kinh nghiệm.
 • Development Activity: Phát triển và cập nhật không thường xuyên bằng các hệ thống khác.

6. Amahi

Amahi là một giải pháp NAS mã nguồn mở dễ sử dụng, được thiết kế để làm máy chủ gia đình với nhiều ứng dụng và dịch vụ. Amahi dễ sử dụng và có giao diện thân thiện với người dùng, phù hợp cho các môi trường gia đình. Tuy nhiên, độ linh hoạt của Amahi bị hạn chế do ít tính năng tùy chỉnh hơn và không hỗ trợ nhiều tính năng doanh nghiệp như các hệ thống khác. Amahi tập trung nhiều vào việc cung cấp một trải nghiệm đơn giản và dễ quản lý hơn là linh hoạt cao.

Tính năng nổi bật

 • App Store: Hỗ trợ cài đặt ứng dụng dễ dàng qua Amahi App Store.
 • File Systems: Hỗ trợ nhiều hệ thống tệp như EXT4, Btrfs.
 • Media Server: Hỗ trợ các dịch vụ media như Plex, DLNA.
 • Backup Solutions: Tích hợp các giải pháp sao lưu như CrashPlan, Time Machine.
 • Web Interface: Giao diện web thân thiện và trực quan.

Ưu điểm

 • Ease of Use: Rất dễ sử dụng, phù hợp cho người dùng gia đình.
 • App Store: Cài đặt và quản lý ứng dụng dễ dàng thông qua App Store.
 • Media Support: Tích hợp tốt với các dịch vụ media, phù hợp cho nhu cầu giải trí tại gia.

Nhược điểm

 • Less Customizable: Ít linh hoạt hơn đối với người dùng có nhu cầu tùy chỉnh cao.
 • Limited Enterprise Features: Thiếu một số tính năng cấp doanh nghiệp.

Kết luận:

 • FreeNAS (TrueNAS CORE): Linh hoạt nhất với ZFS và khả năng mở rộng qua plugin và ảo hóa.
 • Rockstor: Linh hoạt với Btrfs và tích hợp Docker.
 • openmediavault (OMV): Linh hoạt với nhiều loại hệ thống tệp và dịch vụ mạng, cùng plugin phong phú.
 • NAS4Free (XigmaNAS): Linh hoạt với ZFS và nhiều giao thức mạng, nhưng giao diện và cấu hình phức tạp.
 • Openfiler: Linh hoạt với tính năng cấp doanh nghiệp nhưng phát triển và cập nhật ít.
 • Amahi: Dễ sử dụng nhưng độ linh hoạt hạn chế hơn, phù hợp cho gia đình.

Cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow