Tài liệu - Ransomware: Kiểm tra thâm nhập và lập kế hoạch dự phòng

Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn của nội dung tài liệu:

May 9, 2024 - 14:52
May 9, 2024 - 14:56
 589
Tài liệu - Ransomware: Kiểm tra thâm nhập và lập kế hoạch dự phòng

  • Lịch Sử Ransomware: Phác thảo lịch sử của ransomware từ năm 1989 và sự phát triển của nó qua các thập kỷ.
  • Các Cuộc Tấn Công Ransomware Nổi Tiếng: Đánh giá chi tiết về các cuộc tấn công ransomware nổi tiếng, bao gồm SolarWinds và cơ sở hạ tầng quan trọng.
  • Kiểm Thử Xâm Nhập: Thảo luận về tầm quan trọng của kiểm thử xâm nhập và cách nó có thể giúp giảm thiểu rủi ro của một cuộc tấn công ransomware.
  • Phục Hồi sau Ransomware: Cung cấp thông tin về phản ứng sự cố, phục hồi sau thảm họa và lập kế hoạch liên tục kinh doanh, cũng như kế hoạch sao lưu dữ liệu phù hợp.

Ngôn ngữ : Tiếng Anh

Cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow