Bonding Modes trong Proxmox VE

May 10, 2024 - 15:28
 41
Bonding Modes trong Proxmox VE

Trong Proxmox, bonding là quá trình kết hợp nhiều card mạng vật lý thành một giao diện mạng ảo duy nhất, tăng hiệu suất và độ tin cậy của kết nối mạng. Các chế độ bonding (hoặc bonding modes) quy định cách các gói dữ liệu được phân phối giữa các card mạng trong bond. Dưới đây là một số chế độ bonding phổ biến trong Proxmox:

  1. Mode 0 (Balance-rr): Còn được gọi là Round Robin, gói dữ liệu được chia đều giữa các card mạng trong bond theo một chu kỳ quy định. Mode này tốt cho tăng băng thông nhưng không cung cấp dự phòng.

  2. Mode 1 (Active-backup): Chỉ một card mạng được sử dụng trong khi các card mạng khác đợi ở chế độ dự phòng. Nếu card mạng chính gặp sự cố, card mạng dự phòng sẽ được kích hoạt.

  3. Mode 2 (Balance-xor): Gói dữ liệu được phân phối dựa trên một thuật toán XOR của các địa chỉ MAC. Mỗi gói dữ liệu được gửi qua một card mạng duy nhất trong bond.

  4. Mode 3 (Broadcast): Tất cả các gói dữ liệu được gửi qua tất cả các card mạng trong bond. Mode này thường được sử dụng trong các môi trường không yêu cầu tăng băng thông.

  5. Mode 4 (802.3ad): Còn được gọi là LACP (Link Aggregation Control Protocol), sử dụng giao thức 802.3ad để tự động đàm phán và kết hợp nhiều kết nối thành một liên kết duy nhất. Yêu cầu cấu hình phần cứng hỗ trợ LACP.

  6. Mode 5 (Balance-tlb): Gói dữ liệu được phân phối giữa các card mạng dựa trên tải công việc hiện tại của mỗi card mạng. Dữ liệu được gửi ra ngoài thông qua tất cả các card mạng, nhưng dữ liệu vào chỉ đi qua card mạng được xác định.

  7. Mode 6 (Balance-alb): Tương tự như Mode 5, nhưng dữ liệu vào cũng được phân phối giữa các card mạng dựa trên tải công việc.

Khi cấu hình bonding trong Proxmox, bạn cần chọn một trong các chế độ này tùy thuộc vào yêu cầu hiệu suất và độ tin cậy của mạng. Lưu ý rằng để sử dụng bonding mode, bạn cần đảm bảo rằng phần cứng và driver card mạng hỗ trợ các chế độ này.

Cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow