Đồng bộ hóa dữ liệu với Osync Script

Osync Script là một tập lệnh Python được sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai máy tính. Nó có thể được sử dụng để đồng bộ hóa bất kỳ loại dữ liệu nào, bao gồm tập tin, thư mục và cấu hình. Osync Script được viết bởi một nhóm các nhà phát triển mã nguồn mở và được phát hành theo giấy phép MIT.

Jul 28, 2023 - 23:56
 126
Đồng bộ hóa dữ liệu với Osync Script

Osync Script là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai máy tính. Nó là mã nguồn mở và miễn phí, và nó có thể được sử dụng trên bất kỳ hệ điều hành nào. Nó có thể chạy ở 3 chế độ:

 • Chạy thủ công

 • Đặt lịch

 • Chạy nền (chạy khi có tệp thay đổi mới)

Giữa hai lần chạy, osync sẽ so sánh danh sách tệp bản sao. Các lần chạy này có thể là cục bộ đến cục bộ hoặc cục bộ đến từ xa. Quá trình sao chép cục bộ đến cục bộ mất khoảng 2 giây trong khi quá trình sao chép cục bộ đến từ xa mất khoảng 7 giây.

Tính năng Osync

Tính năng Osync nổi bật nổi bật:

 • Hỗ trợ đồng bộ hóa cục bộ với cục bộ và cục bộ với từ xa.

 • Kiểm soát thời gian chạy kịch bản.

 • Thông báo qua email

 • Chạy dưới dạng nền hoặc theo lịch trình

 • Giám sát thư mục

 • Xử lý nhiều tác vụ đồng bộ hóa thông qua trình chạy hàng loạt và các tác vụ đồng bộ hóa không thành công thông qua tùy chọn chạy lại

 • Tiếp tục các kịch bản để xử lý khả năng chịu lỗi

 • Thuộc tính mở rộng và đồng bộ hóa POSIX ACL

 • Thực thi lệnh trước/sau khi chạy

 • Nhiều bản sao lưu và xử lý xóa mềm

Một bản sao mục tiêu/trình khởi tạo có sẵn được bảo vệ khỏi nhiều quy trình đồng bộ hóa đồng thời thông qua khóa đệm. Thiết kế chính của Osync ngăn nó xóa dữ liệu người dùng/hệ thống. Xóa mềm hoặc các tệp xung đột được lưu giữ thông qua các bản sao lưu đã tạo.

Cài đặt Osync trong Linux

Bạn có thể tìm thấy phiên bản osync mới nhất hoặc ổn định trên Github. Trước tiên, bạn cần cài đặt git trước khi có thể truy xuất và cài đặt công cụ đồng bộ hóa tệp osync từ Github.

Sử dụng một trong các hướng dẫn cài đặt sau theo bản phân phối hệ điều hành Linux của bạn.

Cài đặt trên CentOS hoặc Redhat

$ sudo yum install git

$ sudo git clone -b "stable" https://github.com/deajan/osync

$ cd osync

$ sudo bash install.sh

Cài đặt trên Ubuntu hoặc Debian

$ sudo apt install git

$ sudo git clone -b "stable" https://github.com/deajan/osync

$ cd osync

$ sudo bash install.sh

Đồng bộ  tệp cục bộ-cục bộ và cục bộ-từ xa bằng chế độ đồng bộ hóa nhanh

Cách tiếp cận này thuận tiện cho những người dùng muốn đạt được sự đồng bộ nhanh giữa các thư mục. Đối với các thư mục cục bộ đến cục bộ , hãy xem xét cú pháp osync sau:

$ osync.sh --initiator="/path/to/directory1" --target="/path/to/directory2"

Đối với các thư mục từ cục bộ đến từ xa , trước tiên bạn có thể cần định cấu hình máy của mình để truy cập không cần mật khẩu SSH

$ sudo ssh-keygen -t rsa 

$ sudo ssh-copy-id user@IP 

$ sudo ssh user@IP

Cú pháp Đồng bộ hóa nhanh từ cục bộ đến từ xa như sau:

$ osync.sh --initiator="/path/to/another/directory" --target="ssh://user@host/IP:22//path/to/directory2"

Để chuẩn đoán lỗi, bạn có thể thêm các tùy chọn sau:

--summary --errors-only --no-prefix

Ví dụ:

$ osync.sh --initiator="/path/to/another/directory" --target="ssh://user@host/IP:22//path/to/directory2" --summary --errors-only --no-prefix

Cấu hình đặt lịch để đồng bộ hóa:

$ sudo su 

$ crontab -e

Đặt lịch:

*/5        *        *        *        * osync.sh --initiator="/path/to/another/directory" –target="/path/to/another/directory_BACKUP"

 */5        *        *        *        * osync.sh --initiator="/path/to/another/directory" --target="ssh://user@host/IP:22//path/to/directory2"

Osync là một giải pháp đồng bộ hóa hai chiều lý tưởng cho các thư mục cục bộ đến cục bộ và cục bộ đến từ xa. Đồng bộ hóa thư mục mà bạn tạo là một kế hoạch sao lưu hoàn hảo cho dữ liệu quan trọng trong trường hợp vô tình xóa hoặc có bằng chứng về các tệp bị hỏng.

Xem thêm tại: https://github.com/deajan/osync

Cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow