Web App Security Checklist

Dưới đây là danh sách những điều cần kiểm tra khi xây dựng và bảo mật ứng dụng web

May 23, 2024 - 14:09
 129
Web App Security Checklist

Session Management / Quản lý phiên

Authorization / Ủy quyền

Data Validation / Xác thực dữ liệuDenial of Service / Từ chối dịch vụ
Business Logic / Logic nghiệp vụ

Cryptography / Mã hóa

Risky Functionality - File Uploads / Chức năng rủi ro - Tải lên tập tin
Risky Functionality - Card Payment / Chức năng rủi ro - Thanh toán bằng thẻHTML 5
Session Management / Quản lý phiên

Authorization / Ủy quyền

Data Validation / Kiểm tra dữ liệuCảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow